TIDEN ÄR INGENTING


En undersökning av kopplingen mellan nutid och de allra tidigaste uttrycken för bildkonst. Inspirerad av sydeuropeiska grottmålningar från paleolitisk tid. Genom historien har vi  fortsatt  att göra bilder av det som är viktigt för oss. För den enskilda individen, gruppen, klanen eller samhället. Från de första grottmålningarna till dagens graffiti.


Ett återkommande motiv i den tidigaste konsten är avtryck av handflator och bilder av djur. Jag alltid har varit fascinerad, av och känt en stor respekt för andra djur än människan. Genom att göra min egen tolkning av stenålderskonsten har jag försökt närma mig mina tidiga förfäders inre värld. Frågan om samspelet mellan människa, djur och natur är kanske viktigare än någonsin tidigare. Vill förmedla den känsla av andakt och ödmjukhet som uppstår när man är i kontakt med naturen.


Galleri Moment, Ängelholm 2022