Analogt instagram


Bygger på ett bildflöde som pågått sedan slutet på nittiotalet. Jag började då arbeta med akrylmålningar i samma format, 20 x 25 cm. Bilderna skildrar ögonblick ur min verklighet, min yttre vardag och mitt inre liv. Bilderna kan forma en berättelse, skildra en tidsperiod, en dröm, eller ett minne från en speciell situation. När jag började använda mig av Instagram slogs jag av likheten med det jag gör.


Under en period satte jag ihop  ihop bilderna i en ram så att de formade en kort berättelse. Har under senare år övergått till att montera dem en och en. På så vis kan man välja hur man vill sammanställa dem. Nedan visas olika  förslag på hur de kan presenteras i en lokal, samt ett urval av de enskilda bilderna.

Sexton månader 2018

akryl på duk

varje målning 20 x 25 cmTröst 1997

akryl på papper

varje målning 20 x 25 cm
Utställningsvyer

Copyright © All Rights Reserved