ÖGONBLICK 1994 -


Urval från ett bildflöde som pågått sedan mitten på nittiotalet. Alla målningar har samma format, 20 x 25 cm. Resultatet blir en slags fragment av berättelser, där jag låter betraktarens blick lösas upp och blandas med min egen. Det statiska formatet fungerar som ett ramverk, där bilderna som serie ska förstås som nedslag i en tidslinje. Genom närbilder av lösryckta föremål och sceniska observationer bjuder jag in betraktaren till att själv hitta relationer och forma sin egen berättelse, ett perspektiv som kan liknas vid dockskåpets.

Tolv månader 2018 - 19
 Teatergalleriet, Kalmar 2022

Teatergalleriet, Kalmar 2022

Teatergalleriet, Kalmar 2022