Bau-bau-land


Virserums konsthall           Anna Berg/Rosemarie Holmström


Människan bygger. 

Människan bygger om.

Människan bygger sitt hem, sitt skal.


”Det ultimata målet för allt kreativt arbete är en byggnad”, står det i tyska Bauhausskolans manifest från 1919. Skolan såg konst, arkitektur och design som en helhet, och man ville minska klyftan mellan finkultur och hantverk.


På 1960-talet öppnades de första byggvaruhusen. De döptes också till Bauhaus, men hade andra syften – att samla allt för bygget under ett tak, att vara ett snabbköp för både proffs och amatörer. Under pandemins år har köerna ringlat extra långa utanför byggvaruhuset.


Gemensamt har Berg och Holmström arbetat fram denna installation för Virserums Konsthall. I verket, Bau-Bau-land, har Berg och Holmström rört sig i Bauhausskolans idévärld. Med Bauhausskolan typiska element som geometriska former; cirkeln, kvadraten, triangeln, och rena grundfärger; rött, gult, blått, svart, vitt. Med tankar och ord som de dikter som skymtar i verket, skrivna av konstnären Paul Klee, som undervisade på Bauhausskolan i Weimar 1921-1931. 


De har bara använt material från byggvaruhuset och låtit det få nya funktioner. På materiallistan hittar vi saker som  cellplast, fönsterkilar, gjutrör, kopplingsstycken, nylontråd, skyddshandskar. tumstock, vinkeljärn mm