WORK IN PROGRESS 2023:ÖGONBLICK 1994 - 2022, Teatergalleriet, Kalmar  20/9 - 20/10

Detalj från utställningen BAU-BAU-LAND  30/7 - 21/8  2022 Macken i Malmö

KOPPLINGAR  Galleri Cozmo, Lund 28/5-2/7