Med frasen ”i det här landet” hör vi ofta folk inleda eller avsluta tvärsäkra uttalanden om hur saker förhåller sig. Här och nu.

Med våra bilder och installationer uttalar vi oss också om hur saker förhåller sig. Här och nu. Fast kanske inte så tvärsäkert.