BRODERIER


Mina broderier skildrar olika slags processer. Psykologiska, biologiska, kemiska och fysikaliska. Har erfarit att naturvetenskapliga fenomen ofta går att använda som metaforer för mentala tillstånd och dynamiken i mänskliga relationer. 

Rotation

Dubbla budskap

Nät

Kärna

Absorption

Kopplingar

Konstfarstun, Kalmar 2020