Broderier


Broderierna skildrar ofta mentala tillstånd och dynamiken i mänskliga relationer. De kan också handla om olika biologiska, kemiska och fysikaliska processer.