SPÅR  -  Oskarshamns konsthall 


Temat för utställningen var spår. På det individuella planet av minnen, tankar och drömfragment. På det universella av händelser i naturen och i historien. Men även de spår av bilder och symboler som lagrats i vårt kollektiva omedvetna.Ovan ett urval ur en serie målningar inspirerade av grekisk mytologi och tidig grekisk filosofi. Verket har även ställts ut som ett musiksatt bildspel ”Archaic Ghosts” i Rotundan, Kalmar konstmuseum.
Portar


Tre objekt som är inspirerade av schweiziske psykiatrikern CG Jungs teorier om arketyper, dvs symboler  som fungerar som en förmedlande länk mellan det medvetna och det omedvetna i det mänskliga psyket.