Spår  -  Oskarshamns konsthall 2012


Temat för utställningen var spår. På det individuella planet av minnen, tankar och drömfragment. På det universella av händelser i naturen och i historien. Men även de spår av bilder och symboler som lagrats i vårt kollektiva omedvetna.Ovan ett urval ur en serie målningar inspirerade av grekisk mytologi och tidig grekisk filosofi. Har även ställts ut som ett musik satt bildspel ”Archaic Ghosts” i Rotundan, Kalmar konstmuseum 2007.
Portar


Tre objekt som är inspirerade av schweiziske psykiatrikern CG Jungs teorier om arketyper, dvs symboler  som fungerar som en förmedlande länk mellan det medvetna och det omedvetna i det mänskliga psyket.

Copyright © All Rights Reserved