Kopplingar


Kopplingar mellan nu och då

Kopplingar mellan oss

Kopplingar mellan vaket, omedvetet och drömt

Kopplingar mellan hjärnans olika delar

Kopplingar mellan de fragment som tillsammans formar minnet.

Inspiration:

Den schweitziske psykiatern C G Jungs teori om arketyper

Den amerikanske fysikern Hugh Everetts teori om ett oändligt antal parallella universum


Ingångar

kaffelavering, tusch, papper, filt, kartong

basen sida: 28 cm

Copyright © All Rights Reserved