“Om du tar vägen genom skogen”

 Installation av Anna Berg/Rosemarie Holmström under skördefesten 28-30/9 Vickleby, Öland