Världsbild I Utställd i Skabbekattens konsthantverk, Skördefesten, Öland 27/9-1/10 oktober