Nattresa. Installation under “Ljus på kultur”, Kalmar. Samarbete Anna Berg/Rosemarie Holmström.

nattresa-1-web

nattresa-2-web