Mätare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ANKOMST II.  Lucka nummer nio i konstadventskalendern, Kalmar
ankomst II

Uppgång och fall. Bidrag till Konststafetten, Kalmar nov 2016

oas-2

Historien rör sig i en rytm med ständigt återkommande teman. Civilisationer gror, spirar blomstrar och vissnar, gror, liksom allt levande.

oas-4